De Ziua Imnului ne-am hot[r]t s[ le ar[t[m rom]nilor c[ se poate! ROM Autentic a g[sit cele mai bune exemple: str[inii care stau la noi în \ar[ §i pot recita imnul na\ional al Rom]niei.

shareuieste-i unui prieten pe wall si provoaca-l